Cieszyn

Cieszyn, miasto położone na granicy Polski i Czech może się poszczycić bardzo długą i skomplikowaną historią. Według legendy miasto zostało założone w 810 r. Roku Pańskiego 1496, we wtorek przed dniem św. Wawrzyńca (9 sierpnia), książę cieszyński Kazimierz II sprzedał cieszyńskim mieszczanom za 210 złotych swe dwa domy leżące przy placu targowym, który stał się nowym rynkiem. Świadectwem wielu wieków rozwoju Cieszyna są liczne zabytki nieruchome począwszy od romańskich aż do secesyjnych. Pośród nich 845 zabytków jest chronionych prawnie, w tym 98 przez wpis do rejestru zabytków a 779 poprzez umieszczenie ich w wykazie zabytków przewidzianych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zimowiska ferie zimowe

Obozy narciarskie, obozy snowboardowe, ferie i zimowiska dla dzieci
www.zimowiska.com

agroturystyka